Top

Inleiding tot statistiek en kansrekening

Dit boek levert een toegankelijk en diepgaand overzicht van de voornaamste statistische kengetallen en de basistechnieken uit de verklarende statistiek, zoals betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetoetsen. Het besteedt ook uitgebreid aandacht aan de visualisatie van gegevens, de basisprincipes van de kansrekening en de meest nuttige kansverdelingen en –dichtheden. Zo komen niet enkel de oude vertrouwde histogrammen en taartdiagrammen aan bod, maar ook moderne grafieken, zoals de mozaïekplot en de bubble plot. Het boek behandelt naast de traditionele parametrische hypothesetoetsen, zoals de z- en de t-toetsen, ook niet-parametrische alternatieven die geschikt zijn voor kleine steekproeven, toetsen voor equivalentie en toetsen voor correlaties.

Het boek is doorspekt met leuke illustraties uit tal van disciplines. Het is daarom ideaal lesmateriaal voor diverse groepen studenten, gaande van studenten industrieel ingenieur, bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur en handelsingenieur tot studenten bedrijfskunde en studenten uit de exacte wetenschappen.

Doorheen het boek wordt gebruik gemaakt van het gebruiksvriendelijke, interactieve statistische pakket JMP voor het uitvoeren van berekeningen en het creëren van figuren. De benodigde tussenstappen hiervoor worden in detail beschreven, zodat de lezer niet alleen de aangeleerde basisconcepten begrijpt, maar er ook mee aan de slag kan. Met dit boek en de gebruikte statistische software wordt het overzichtelijk voorstellen en analyseren van gegevens een plezier in plaats van een opdracht.