Top

Verklarende statistiek: Schatten en Toetsen

Dit boek levert een toegankelijk en diepgaand overzicht van de belangrijkste basistechnieken uit de verklarende statistiek. Het boek legt eerst uit hoe gemiddeldes, proporties en varianties geschat kunnen worden op basis van steekproefgegevens, en hoe de (on)betrouwbaarheid van de schattingen in kaart gebracht kan worden. Daarna wordt aandacht besteed aan het formuleren van onderzoekshypothesen en aan het toetsen of testen van deze hypothesen. De klassieke parametrische hypothesetoetsen, die uitgaan van normaal verdeelde populaties, komen uitgebreid aan bod, maar er wordt ook heel wat aandacht besteed aan niet parametrische alternatieven.

Doorheen het boek wordt gebruik gemaakt van het gebruiksvriendelijke, interactieve statistische pakket JMP. De benodigde tussenstappen worden in detail beschreven, zodat de lezer niet alleen de aangeleerde basisconcepten begrijpt, maar er ook mee aan de slag kan.