Top

Kansen en Verwachtingen

Dit boek met boeiende vraagstukken is de ideale aanvulling bij een cursus kansrekening en basisstatistiek. Uniek aan het boek is dat de oplossingen voor elk van de vraagstukken uiterst gedetailleerd worden uitgewerkt, zodat de drempel voor het lezen ervan zo laag mogelijk gehouden wordt en het werk vlot leesbaar is voor een breder publiek.

De vraagstukken handelen onder meer over de winstverdeling bij kansspelen, de verwachte wachttijd bij het overzwemmen van een rivier, het aantal zwakke weggebruikers bij een kruispunt, ups en downs, het aantal spellingfouten in een tekst, het aantal records in een atletiekcompetitie, de maximale score op een examen en over aantrekkelijke aandelenportefeuilles. Het boek is daarom uitermate geschikt om de nieuwsgierigheid van studenten te prikkelen en hun interesse voor kwantitatieve vakken te wekken. De vraagstukken tonen aan dat een basiscursus kansrekening en statistiek, plus een goede basiskennis wiskunde, volstaan om uitdagende praktische kansproblemen en statistisch getinte vraagstukken op een elegante wijze op te lossen.

Het boek bevat een inleidend hoofdstuk waarin alle relevante begrippen uit de kansrekening en de statistiek even kort worden opgefrist. De vraagstukken en de bijhorende hints zijn ondergebracht in drie aparte hoofdstukken, net als de oplossingen voor elk van de vraagstukken.